Welkom bij Accuraat begeleid wonen.

Accuraat is gespecialiseerd in het bieden van zorg- en dienstverlening aan (jong)volwassenen van 16 tot en met 30 jaar met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/of delinquent gedrag. Onze doelgroep past niet binnen de reguliere gezondheids- en gehandicaptenzorg, daarom wordt ze vaak afgewezen. De (jong)volwassenen hebben vaak nog niet een actieve en deelnemende rol in de maatschappij. Een deel van de (jong)volwassenen die wij begeleiden heeft in aanvang geen opleiding gevolgd of heeft weinig tot geen perspectief op een betaalde baan. Wij helpen deze doelgroep om (weer) succesvol deel uit te gaan maken van de maatschappij.
Over ons

Accuraat begeleid wonen is een AWBZ erkende zorginstelling die volop in ontwikkeling is. Kwaliteit staat daarom centraal in het beleid van onze organisatie.

Lees meer
Aanbod

Wij bieden verschillende vormen van (woon)begeleiding aan. Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt, wordt gekeken naar een passende vorm van begeleiding.

Lees meer
Werkwijze

Accuraat Begeleid Wonen biedt een programma aan waarin jongeren en (jong)volwassenen begeleid worden op weg naar zelfstandig wonen.

Lees meer
WAT MAAKT ONS ANDERS
Onze doelgroep heeft vaak een lange geschiedenis in de hulpverlening, Accuraat wil de cliënten een andere omgeving bieden dan die ze kennen uit het verleden. Wij investeren vooral in de benadering van de cliënten en willen vooral náást de cliënt staan. De huisregels zijn samen met de cliënten tot stand gebracht. Het beloningssysteem is volledig aangesloten op de behoeften van de cliënten. Er zijn regelmatig huiskamervergaderingen waar cliënten tips en tops kunnen aangeven, zo kunnen we de kwaliteit van zorg waarborgen.
Faciliteiten

Faciliteiten

Accuraat Begeleid Wonen biedt begeleiding, wonen en activiteiten onder één dak.

Uitgebreid netwerk

Uitgebreid netwerk

Accuraat is bezig met het uitbreiden van een netwerk waarin werkgevers zich verbinden aan Accuraat, zodat cliënten de kans krijgen om werkervaring op te doen.

Gediplomeerd personeel

Gediplomeerd personeel

Accuraat Begeleid Wonen heeft minimaal HBO gediplomeerd personeel.

Sportief personeel

Sportief personeel

Accuraat Begeleid Wonen heeft ook begeleiders met een sportachtergrond in dienst.

Muziek

Muziek

Accuraat Begeleid wonen heeft een eigen professionele rapstudio

Voetbal loods

Voetbal loods

Accuraat heeft een voetbal loods ter beschikking waar in alle ruimte gevoetbald kan worden.

Meer over Accuraat begeleid wonen

Accuraat begeleid wonen biedt 24/7 begeleiding. Cliënten bij accuraat begeleid wonen worden ondersteund bij het opbouwen van een gezond dag en nachtritme.

 

Lees meerAanmelden

Accuraat is in het bezit van zes vestigingen, op dit moment opereren we alleen in Amsterdam:

– Amsterdam Westpoort (groepswonen)
– Amsterdam Noord (ambulant met 24-uurs zorg in de nabijheid)
– Amsterdam Osdorp (ambulant met 24-uurs zorg in de nabijheid)
– Ouderkerk aan de Amstel (ambulant met 24-uurs zorg in de nabijheid).

We combineren op de locaties in Westpoort wonen, activiteiten en begeleiding onder één dak. Hier hebben we een voetbal loods, een techniek ruimte en een rapstudio tot onze beschikking. Ook kunnen onze cliënten gratis sporten bij Basic Fit.

Op dit moment is er plek voor ca. 58 cliënten:

  • Amsterdam (westpoort) groepswonen
  • Amsterdam (Westpoort)24 uurszorg
  • Amsterdam (Westpoort)24 uurszorg Meiden afdeling.
  • Amsterdam (Westpoort) 24 uurszorg Transgender Afdeling.

 

Lees meerAanmeden

Accuraat wil samenwerken met de cliënten, de begeleiding staat naast de cliënt en samen wordt er gewerkt aan doelen die de cliënt belangrijk vindt. Dit doen we aan de hand van de “Krachtwerk” methodiek. Deze methode focust zich op de eigen regie van de cliënt in de begeleiding. De focus licht op de krachten, talenten en mogelijkheden van de cliënt, zonder ontkenning van de problemen die er spelen. Het doel van Krachtwerk is ondersteuning bieden bij het eigen proces van herstel in de richting die de persoon wenst. Een zingevend bestaan bieden met hoop op een goede toekomst, veiligheid en maatschappelijke participatie. Uit verscheidene internationale onderzoeken is gebleken dat de Krachtwerk methodiek een positief effect heeft op de ontwikkeling van kwetsbare cliënten.

 

Lees meerAanmeden

Onze Partners

Accuraat begeleid wonen is een AWBZ erkende en deskundige dienstverlener en voert vele begeleidingstrajecten uit voor gemeentelijke overheden en op basis van Persoons Gebonden Budgetten (PGB). De volgende partners maken onderdeel uit van ons samenwerkingsnetwerk.