Over Accuraat

Accuraat Begeleid Wonen is een jonge dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. Wij bieden passende huisvesting en begeleiding aan (jong)volwassenen van 16 t/m 30 jaar met beperkingen op diverse leefgebieden. De meeste cliënten komen uit de regio Noord-Holland.

Meer over Accuraat begeleid wonen

Voor ons heeft elke cliënt prioriteit. Samen met ons betrokken team zorgen we voor een positieve ontwikkeling van de cliënt, zodat er een hoopvolle toekomst gerealiseerd wordt. Lees hieronder meer over onze dienstverlening.

Missie & Visie

Accuraat Begeleid Wonen is een zorginstelling die zich ten doel stelt zorg- en dienstverlening te bieden die altijd toegankelijk is voor alle (jong-)volwassenen van 16 t/m 30 jaar met een complexe meervoudige problematiek. Accuraat wil een organisatie zijn die aan(jong-)volwassenen van 16 t/m 30 jaar zorg- en dienstverlening biedt, zonder hen te laten wachten. Daarnaast wil Accuraat niet de grootste maar de beste zijn in het bieden van totale en integrale zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een complexe meervoudige problematiek. Accuraat wil een bedrijf zijn dat de meest complexe cliënten oppakt, hierdoor uniek is in haar zorg- en dienstverlening en zo een leegte vult op de markt.

Om dit te realiseren maakt zij optimaal gebruik van haar netwerkpartners, waardoor ook de cliënten die niet haar specialiteit zijn, toch uiteindelijk de zorg- en/of dienstverlening kunnen krijgen waar zij recht op hebben. Over tien jaar wil Accuraat een meer uitgebreide (regionale) dekking hebben en zowel bij haar cliënten als netwerkpartners bekend staan als een betrouwbare, snel handelende en doelgericht uitvoerende zorg- en dienstverlener, met als specialiteit het bieden van totale woonbegeleiding aan jongeren en (jong-)volwassenen met een complexe meervoudige problematiek. Dit op de volgende domeinen:
• Zorg
• Huisvesting
• Sociale zaken en werk
• Justitie
• Onderwijs, cultuur, sport en wetenschappen

Snel en effectief

Wanneer een jongere of (jong)volwassenen hulp nodig heeft bij het zelfstandig wonen, is het van groot belang om zo snel mogelijk professionele hulp te bieden. Helaas krijgt deze doelgroep nog te vaak te maken met lange wachttijden. Tussen het moment dat men op een wachtlijst komt te staan en het moment dat er woonvoorziening beschikbaar is, zit vaak een lange periode. In die tussentijd is het aan de jongere of (jong)volwassene om uit de problemen te blijven en zichzelf staande te houden.

Als dit niet lukt, kan het aanmeldproces vertraagd worden, tot frustratie van de cliënt en alle betrokkenen. Accuraat weet hoe belangrijk het is om direct hulp te bieden. Na een aanmelding nemen we binnen drie dagen contact op met de verwijzer en brengen we in kaart wat er allemaal geregeld moet worden. Dankzij ons snelle handelen en onze professionele betrokkenheid, kan de jongere of (jong)volwassene snel geplaatst worden wanneer duidelijk is dat Accuraat de beste plek is voor deze cliënt.

Wat biedt Accuraat

Bij ons is iedere jongere of (jong)volwassene welkom die verlangt naar een hoopvolle toekomst. Accuraat biedt zowel kortdurende als langdurige woonbegeleiding op maat aan. De cliënt krijgt alle rust om zich voor te bereiden op het traject. Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen die samen met de cliënt de situatie in kaart brengt en doelen opstelt, rekening houdend met de krachten en beperkingen van de cliënt.

Op deze manier ontstaat er een zo efficiënt mogelijk, resultaatgerichte aanpak. We hechten grote waarde aan het accuraat handelen, zoals de naam van onze zorginstelling al doet vermoeden. Ons team werkt daadkrachtig en doelgericht, omdat we van mening zijn dat alleen op deze manier grote en belangrijke stappen vooruit gezet kunnen worden.

Wat onze cliënten zeggen

‘’Accuraat is als enige instelling die mij heeft opgevangen toen ik in aanraking kwam met de politie, daar ben ik Accuraat heel erg dankbaar voor, want nu ben ik mijn modellen carrière niet kwijtgeraakt en reis ik door heel de wereld voor photoshoots voor grote supermerken zoals Gucci, Prada en Pull & Bear’’- Client 1
‘’Ik heb 9 jaar lang bij een instellingen gewoond, accuraat is tot nu echt de beste instelling waar ik ooit heb gewoond, ze doen wat ze met je afspreken en komen altijd hun woord na’’- Client 2
‘’De sfeer is rustig in de groep, de regels zijn duidelijk en iedereen doet gewoon wat ie moet doen. Niemand bemoeit met mijn zaken en dat vindt ik prettig’’- Client 3
‘’In het begin schrok ik van al die huisregels, maar toen ik toch geen keuze had, was ik uiteindelijk blij dat Accuraat niet hetzelfde is als alle andere instellingen. Accuraat is de beste instelling als je uit de jeugddetentie een vervolgplek nodig hebt’’- Client 4
‘’De activiteiten die Accuraat dagelijks heeft is echt top. Ik mag elke dag in de grote sportschool trainen, daardoor voel ik mij fitter en voel ik me lekkerder in mijn vel, ik slaap beter, ik eet beter en wil stoppen met roken’’- Client 5
‘’Accuraat is een instelling dat net dat beetje extra geeft dat niemand anders verwacht, ik moest binnen 3 dagen een stageplek vinden anders kon ik mijn opleiding niet vervolgen, Accuraat heeft 1 van zijn contactpersonen gebeld en ik kon binnen 1 dag stage lopen. Ik merk dat mensen bij Accuraat echt veel connecties hebben in het bedrijfsleven waardoor wij meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt’’- Client 6

Zorgbrede Goverance Code

Accuraat conformeert zich aan de Zorgbrede Governancecode 2010. Hiermee zet Accuraat een stap in het verder professionaliseren van bestuur en toezicht. Deze code dient te worden opgevat als een samenbundeling van moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording.

Accuraat wil hiermee een richtinggevend normenkader geven voor goed bestuur en goed toezicht. Daarmee wordt ook duidelijk waar de sector staat in het maatschappelijk debat als het gaat over governance. De code wil daarbij recht doen aan het unieke karakter van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. We nemen zelf verantwoordelijkheid voor regels die er toe leiden dat belanghebbenden er op kunnen vertrouwen dat hun belangen worden behartigd en dat het maatschappelijke doel wordt gediend.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kom in contact!

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.