aug 25

Jeugdhulp bij gemeenten

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

Jeugdhulpplicht gemeenten voor alle vormen jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.

Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door de jeugdhulpplicht moeten gemeenten in ieder geval:

 • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
 • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
 • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Om aan de jeugdhulpplicht te kunnen voldoen beschikken gemeenten over beleidsplannen en een verordening.

Meer informatie over de toegang tot de jeugdhulp vindt u onder onze vragen en antwoorden.

Taak gemeenten jeugdhulp

In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten opgesomd. Zij moeten onder andere zorgen voor:

 • jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit;
 • een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg;
 • voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht);
 • jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
 • maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling;
 • de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie;
 • vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners.

Doelen Jeugdwet

Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:

 • gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
 • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
 • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
 • samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
 • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *